Voorstelling


Het « Musée de la Famenne », dat gehuisvest is in het prestigieuze Maison Jadot uit de 18e eeuw, toont de regio van de Famenne, een miskende en tegelijkertijd erg geapprecieerde regio. Aan de hand van bijzonder diverse verzamelingen ontdekt de bezoeker er de sporen die de mens in dit natuurlijke territorium heeft nagelaten.

Façade musée 05-2014_2

De permanente verzamelingen beslaan de periode van de middeleeuwen tot de 19e eeuw.

Het museum heeft tot taak de voorwerpen en documenten van zijn verzamelingen te bewaren, te restaureren, te verzamelen, te bestuderen en aan het publiek te tonen.

Als u dat wenst, onthult een gespecialiseerde gids u alle rijkdommen van onze verzamelingen, van archeologie tot moderne kunst. Enkel op afspraak. Vanaf 8 personen. In het Frans of het Nederlands (ongeveer 1.30u). Bij het onthaal van het museum zijn er ook tablets ter beschikking.

Scanning QR code with mobile phone

 

 

image001


Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *